3.zastupitelstvo obce 2019

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 3. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 25.2.2019

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) prodej pozemku

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr