Mobilní svoz NO

Househols-hazardous-waste

 

Mobilní svoz

nebezpečného odpadu

se uskuteční

 

v sobotu 12.10.2013

od 12:20 do 12:40