Odpady 2017

popelnice

 Upozorňujeme občany na třídění odpadů

 dle označení na konkrétních nádobách.

 Například :

- do skla nepatří tabulové sklo !!!

- do plastů nepatří PET láhve,

  ty patří do pytlů a odevzdat k obchodu.

- Výhradně plasty je třeba vytřídit

  dle označení a nedávat tam ostatní odpad.

- odpad do nádob nepatří v uzavřených

                                  pytlích a igelitkách

                                - odpad je zakázáno ponechávat okolo nádob