Kavkaz

 

v úterý 12. března od 19 hodin se v kulturním domě

v Panenské Rozsíčce uskuteční beseda

 

KAVKAZ 2018

 

všichni jsou srdečně zvaní