11.zastupitelstvo obce 2020

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 11. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 14.12.2020

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání a schválení rozpočtu na rok 2021

3) projednání daru SDÍLENÍ

4) různé

5) návrh na usnesení a jeho schválení

6) závěr

 

vyvešeno: 7.12.2020

sejmuto: 14.12.2021