12.zastupitelstvo obce 2021

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 12. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 26.4.2021

  v 20 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání závěrečného účtu obce společně se zprávou

    o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

3) projednání účetní uzávěrky

4) projednání daru

5) různé

6) návrh na usnesení a jeho schválení

7) závěr

 

vyvešeno: 19.4.2021

sejmuto: 19.4.2022