15.zastupitelstvo obce 2021

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 15. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 6.12.2021

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání a schválení rozpočtu na rok 2022

3) vyhláška odpady

4) prodej pozemků

5) projednání daru Sdílení

6) různé

7) návrh na usnesení a jeho schválení

8) závěr

 

vyvešeno: 29.11.2021

sejmuto: 29.11.2022