Kam na výlet

Muzeum Třešť

Vzdálenost od Panenské Rozsíčky 7km

Muzeum v Třešti bylo založeno a otevřeno pro veřejnost zásluhou muzejního spolku v roce 1934. Za dobu své historie sídlilo nejprve na náměstí v domě č. 18, později v prostorách třešťského zámku. Od roku 1972 bylo pro veřejnost uzavřeno a sbírky byly provizorně uloženy v prostorách domů č. 104 a 105. V roce 1995 získalo muzeum od města Třešť nově rekonstruovanou budovu bývalé mateřské školy Marianum na náměstí č. 103, kam přestěhovalo muzejní fond, a v prosinci 1996 bylo po dvaceti čtyřech letech slavnostně otevřeno pro veřejnost.

Od roku 2003 muzeum sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách takzvaného Schumpeterova domu.

Stálé expozice:

 • třešťské betlémy
 • interiér třešťského zámku
 • život a dílo J. A. Schumpetera
 • zaniklý třešťský průmysl

Telč

Vzdálenost od Panenské Rozsíčky 10km

Renesanční perla mezi městy.

První písemná zmínka pochází z roku 1315. Významným datem je rok 1339, kdy Telč dostal do vlastnictví Oldřich z Hradce z rodu Vítkovců.

Historické jádro města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou a v neposlední řadě i to, že i nová výstavba 20. století na okrajích města respektovala hodnotné městské panoráma, které není narušeno převýšenou panelovou zástavbou.

Dominantou a také nejvýznamnější architektonickou památkou města je renesanční telčský zámek. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry.

Zámek Telč

Vzdálenost od Panenské Rozsíčky 10km

Zámek se nachází na jihu Moravy ve městě Telč, které bývá nazýváno perlou Moravy. Pro velké množství kulturně historických památek bylo město v roce 1992, zapsáno do seznamu kulturního dědictví národu světa (UNESCO).

Součástí malebného městského jádra je i renesanční zámek. Klenot moravské renesanční zámecké architektury. Díky citlivému přístupu majitelů se zde zachovaly původní interiéry. Původní gotický hrad ze 14.stol. byl po roce 1550 přestavěný a doplněný o budovy v renesančním stylu. Jeho jádro tvořily palác a kaple, vybudované kolem dnešního tzv. Malého dvorku. Součástí zámku je hradební opevnění a příkop. Ve druhé polovině 16. století sídlil na telčském hradě Zachariáš z Hradce, který jej dal přestavět a rozšířit do zámecké podoby. Byla přistavěna kaple Všech Svatých a kolem zámku byl vybudován rozlehlý park, který zpestřuje arkádová kolonáda. Vzniklo tak rozsáhlé reprezentativní renesanční sídlo. Z tohoto období pochází vzácná sgrafitová výzdoba některých místností. Největší zajímavostí zámku jsou renesanční sály s dřevěnými kazetovými stropy ze 16. století. V dochovaném interiéru se nachází cenný mobiliář a sbírka palných zbraní ze 17. století.

Hrad Roštejn

Vzdálenost od Panenské Rozsíčky 10km

Hrad Roštejn je pozdně gotický hrad stojící na skalnatém vrchu (677 m n.m) v katastru obce Doupě. Hrad nechali vybudovat v první polovině 14. století páni z Hradce. V 70. letech 16. století jej pak Zachariáš z Hradce přebudoval na renesanční lovecký hrádek s rozlehlou oborou. Dalšími majiteli byli Slavatové z Košumberka, Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští-Lichtenštejnové. V současnosti hrad vlastní Kraj Vysočina a spravuje jej Muzeum Vysočiny v Jihlavě. V roce 1915 hrad vyhořel. Opravy začaly až v roce 1958 a od roku 1969 je přístupný veřejnosti

Zajímavosti:

 • Dominantou je sedmiboká gotická věž vysoká 45m s dohledností až několik desítek km.
 • Hrad patří k nejlépe dochovaným stavbám svého druhu.
 • V interiérech uvidíte cenné pozdněrenesanční nástěnné malby erbů v Erbovním sále, rostlin v Botanickém sále a koně v sále Etnografie. Dále jsou k vidění během zhruba hodinové prohlídky dobový nábytek a předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava uspořádané do tematických expozic v jednotlivých místnostech. Je zde např. expozice etnografie se 7 m dlouhým třešťským betlémem zhotoveným z přírodních materiálů, obrazárna, expozice kamenictví na Jihlavsku, lovectví apod.
 • Součástí hradu je i kaple sv.Eustacha (patrona všech lovců, předchůdce sv. Huberta).
 • Na hradě je také možné v některé z místností, na nádvoří nebo v kapli se nechat oddat.
 • Sklepení hradu se nachází o jedno patro výš, než je samotné nádvoří.
 • Hrad je postaven na skále s nejvyšším bodem 677 m nad mořem.
 • K hradu se váže několik pověstí z nichž nejznámější je o stavbě hradu s výpomocí čerta.
 • Na hradě a v jeho blízkém okolí se natočilo mnoho historických filmů a pohádek.