Sbor dobrovolných hasičů

16.4.1889 založení sboru.

Obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku se sacím strojem za 650 zlatých. Hned nato byl založen Sbor dobrovolných hasičů, kterému byla stříkačka předána tehdejším starostou obce Václavem Zadražilem. Následujícího roku 1890 bylo nákladem 368 zlatých a 14 krejcarů vystavěna na návsi hasičské skladiště. Prvním náčelníkem sboru byl Alois Zadražil narozen 1856. Starostou spolku byl František Růžička narozen 1837. V roce 1989 bylo hasičské skladiště přestavěno na Hasičskou zbrojnici k výročí 100 let založení sboru. K dalšímu výročí 125 let založení sboru pořízena hasičská Avie.

15.6.2019 pořízen historický prapor. Prapor požehnán dne 14.9.2019 v Panenské Rozsíčce k příležitosti 130 let založení sboru Telečským děkanem Josefem Mianclem

Finanční realizace praporu:

  • Obec Panenská Rozsíčka
  • Nadace ČEZ
  • Nadace Hasičského hnutí Přibyslav

Popis praporu (význam symbolů) lícová strana:

Na lícovém modrém sametu uprostřed praporu je vložen obecní znak pětikvěté byliny, v jejím středu se tyčí berla Novoříšského opatství se symbolem do znaku sboru dobrovolných hasičů, lemovaný zlatými třásněmi a ve čtyřech rozích je český symbol lipových listů.