Rubriky
Aktuality

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka se v naší obci letos uskuteční

v sobotu 14. 1. 2023 mezi 9. a 12. hodinou.

Děkujeme za Vaše příspěvky při minulé sbírce (2022). V našem regionu se vybralo 2 394 430 Kč (v Panenské Rozsíčce 5 779 Kč). Díky tomuto výtěžku mohla OBLASTNÍ CHARITA Jihlava podpořit např. projekt Centra sociálních služeb Mahenka nebo přispět na zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory. Výtěžek letošní sbírky bude použit na rekonstrukci budovy včetně přilehlé zahrady Mahenova16 pro odlehčovací službu Adapta, dále na úhradu provozních nákladů Charitní záchranné sítě určené pro lidi v nouzi, na zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum, na zajištění materiální pomoci a potravin pro lidi v nouzi a na udržení dostupnosti a kvality služeb, které jsou nepříznivě ovlivněny rostoucími cenami. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

Všem dárcům upřímně děkujeme.

Aktuální informace o výsledcích a čerpání sbírky naleznete na webu

www.jihlava.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

Koordinátor sbírky za OCH Jihlava: Roman Mezlík, 737 536 131, roman.mezlik@jihlava.charita.cz

OPĚT UVÍTÁME CO NEJVÍCE KOLEDNÍČKŮ. SRAZ V 8.55 U KARTÁKŮ (Č 61). TEPLÉ OBLEČENÍ NUTNÉ. PŘEVLEKY VÍTÁNY.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!