Rubriky
Aktuality

Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka

se v naší obci letos uskuteční

v sobotu 6. 1. 2024 mezi 9. a 12. hodinou.

Mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky v loňské sbírce, při které se v Panenské Rozsíčce vybralo 15 354  Kč. Také díky Vašemu příspěvku mohla OBLASTNÍ CHARITA Jihlava pomoci lidem se se zdravotním postižením, lidem nevyléčitelně nemocným, lidem ohroženým sociálním vyloučením a také zkvalitnit poskytované služby. Díky Vaší štědrosti bychom v letošním roce rádi uskutečnili především tyto záměry:

  • Zajištění úprav prostor centra Mahenova pro odlehčovací službu Adapta, která je určena pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a pro Domácí hospic Bárka.
  • Zajištění stavebních úprav nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zastávka  v Telči.
  • Zajištění materiální pomoci (hygienické a domácí potřeby, oblečení) a potravinové pomoci pro lidi v nouzi.
  • Zabezpečení a  udržení dostupnosti a kvality služeb pro potřebné skupiny osob v našem regionu, zvláště ve venkovských oblastech. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Aktuální informace o výsledcích a čerpání sbírky naleznete na webu

www.jihlava.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

Koordinátor sbírky za OCH Jihlava: Roman Mezlík,  737 536 131, roman.mezlik@jihlava.charita.cz

OPĚT UVÍTÁME CO NEJVÍCE KOLEDNÍČKŮ. SRAZ V 8.55 U ZACHŮ (Č 62). TEPLÉ OBLEČENÍ NUTNÉ. PŘEVLEKY VÍTÁNY. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!